< Back to Projects
 
 
 
 

En modell för optimering av busstaxor i mellanstora städer tillämpat på Uppsala

Project Number: 470

Project Leader: Roger Pyddoke

Start Date: 2017-01-01

End Date: 2017-12-31

Description:
Detta projekt syftar till att utveckla en modell för optimering av kollektivtrafiktaxor och turtäthet i mellanstora svenska städer med Uppsala som tillämpning.

Top page top