< Back to Projects
 
 
 
 

Finansiering avhandlingsarbete Ivan Ridderstedt

Project Number: 473

Project Leader:

Start Date: 2017-01-01

End Date: 2017-12-31

Description:
Ivans avhandling kommer kunna ses som en del i VTIs forskningsämne, Kontraktsekonomi i transportsektorn och bestå av fyra uppsatser. Metodologiskt planeras för en teoretisk och en empirisk med ekonometriska metoder. De två kvarvarande är beroende på vilken data som kommer finnas tillgängliga men förhoppningen är att båda blir en kombination, där ett teoretiskt resultat även kan testas empiriskt. Ämnet som diskuteras för avhandlingen är upphandling och entreprenörskap med fokus på transportinfrastruktur. Även om det talas mycket om entreprenörskap inom den svenska anläggningssektorn, så berörs sällan att upphandlingslagstiftningen trots sina goda egenskaper utgör ett hinder för innovationer. Lagstiftningen är rättfärdigt motiverad med att undvika nepotism och säkerställa ett effektivt utnyttjande av skattemedel men den sätter även gränser för vad entreprenörer kan göra. Internationellt saknas forskning kring entreprenörskap och upphandling, vilket ger en goda förutsättningar att try

Top page top