< Back to Projects
 
 
 
 

Peak car and stockholmers' travel trends

Project Number: 474

Project Leader: Anne Bastian

Start Date: 2016-07-01

End Date: 2017-12-31

Description:
Detta projekt är i två delar. Båda delarna ingår i Anne Bastians avhandling. CTS har sedan tidigare åtagande för Anne. Syftet med den första är att utforska två vilken utsträckning de traditionella ekonomiska variablerna - BNP per capita och bensinpriset – kan förklara a platån eller minskningen i bilresande i ett antal länder. Vi studerar sex länder: USA, Storbritannien, Frankrike, Sverige, Australien och Tyskland. De är alla intressanta exempel på industriländer med ett uttalat trendbrott i biltrafiken under det senaste decenniet, för vilka det finns data tillgängliga, och i vilka inte andra större yttre förändringar eller händelser skett som påverkat trafiken. Länderna är också olika i många avseenden: bilinnehav och genomsnittliga pendlingsavstånd varierar kraftigt mellan dem, liksom bränsleskatter. Att undersöka ”peak-car” effekten är centralt för att kunna bedöma möjligheten att prognostisera trafiken med traditionella trafikmodeller. I den andre delen kartlägger vi hur stock

Top page top