< Back to Projects
 
 
 
 

Dynamiska trängselindex och adaptiva trängselavgifter

Project Number: 479

Project Leader: Erik Jenelius

Start Date: 2017-01-01

End Date: 2017-06-30

Description:
Syftet med det här projektet är att undersöka möjligheten att använda makroskopiska fundamentaldiagram som ett sätt att validera trafikmodeller för storstäder. Projektet kommer att fokusera på validering av Transmodeler som en del i utvecklingen av en storstadsmodell för Stockholm. Genom att undersöka hur väl Transmodeler kan återspegla empiriska makroskopiska fundamentaldiagram (MFD) för Södermalm och City-området kan modellens förmåga att representera nätverkets egenskaper på en makroskopisk nivå utvärderas.

Top page top