< Back to Projects
 
 
 
 

Handledning avhandlingsarbete Ivan Ridderstedt

Project Number: 482

Project Leader: Johan Nyström

Start Date: 2017-02-01

End Date: 2017-12-31

Description:
Föreliggande projekt avser finansiering av handledning för Ivan Ridderstedt. Ivans avhandling kommer kunna ses som en del i VTIs forskningsämne, Kontraktsekonomi i transportsektorn och bestå av fyra uppsatser. Ämnet som diskuteras för avhandlingen är upphandling och entreprenörskap med fokus på transportinfrastruktur. Även om det talas mycket om entreprenörskap inom den svenska anläggningssektorn, så berörs sällan att upphandlingslagstiftningen trots sina goda egenskaper utgör ett hinder för innovationer. Lagstiftningen är rättfärdigt motiverad med att undvika nepotism och säkerställa ett effektivt utnyttjande av skattemedel men den sätter även gränser för vad entreprenörer kan göra. Internationellt saknas forskning kring entreprenörskap och upphandling, vilket ger en goda förutsättningar att trycka fram forskningsfronten gällande kombinationen av upphandling och entreprenörskap

Top page top