< Back to Projects
 
 
 
 

Modellering av slingor inom sjötransporter

Project Number: 483

Project Leader: Disa Thureson

Start Date: 2017-02-01

End Date: 2017-12-31

Description:
•Vad är skillnaden mellan enkla linjer med endast två hamnar och mer komplexa slingor när ett fartyg kan lasta och lossa gods vid flera stopp längs en fördefinierad eller fritt väljbar rutt? •Hur skiljer sig reaktionen på exempelvis en kostnadsökning hos en transportör åt beroende på hur modellen formuleras?

Top page top