< Back to Projects
 
 
 
 

Konferens Thredbo

Project Number: 484

Project Leader: Mattias Haraldsson

Start Date: 2017-02-01

End Date: 2017-09-30

Description:
Den 13-17 augusti 2017 arrangeras transportforskningskonferensen “Thredbo” – International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport i Stockholm. Det är första gången den äger rum i Sverige. Projektet avser medel för att arrangera konferensen Thredbo. Medlen används till arbetstid för medarbetare på VTI. Thredbo har sedan starten 1989 fungerat som ett ledande internationellt forum för att diskutera erfarenheter, möjligheter och problem med av- och omregleringar inom transportområdet, med särskilt fokus på landbaserade persontransporter. Konferensen, som arrangeras vartannat år, samlar ledande forskare, branschföreträdare och beslutsfattare från hela världen.

Top page top