< Back to Projects
 
 
 
 

Hushållsprognoser och syntetisk befolkning som indata till Sampers

Project Number: 485

Project Leader: Svante Berglund

Start Date: 2017-02-01

End Date: 2017-12-31

Description:
Hur skapas en syntetisk befolkning på prognoszonsnivå med svenska data där vi lägger till hushållsinformation till de syntetiska individerna.

Top page top