< Back to Projects
 
 
 
 

Dynamiska trängselindex och adaptiva trängselavgifter

Project Number: 488

Project Leader: Erik Jenelius

Start Date: 0000-00-00

End Date: 0000-00-00

Description:
Syftet med det har projektet ar att undersoka mojligheten att anvanda makroskopiska fundamentaldiagram som ett satt att validera trafikmodeller for storstader. Projektet kommer att fokusera pa validering av Transmodeler som en del i utveckl ingen av en storstadsmodell for Stockholm. Genom att undersoka hur val Transmodeler kan aterspegla empiriska makroskopiska fundamentaldiagram (MFD) for Sodermalm och City-omradet kan modellens formaga att representera natverkets egenskaper pa en makroskopisk niva utvarderas.

Top page top