< Back to Projects
 
 
 
 

Internationell redovisning av resultat från samkost mm

Project Number: 490

Project Leader: Jan-Eric Nilsson

Start Date: 2017-02-27

End Date: 2017-12-31

Description:
I Sverige finns en lång erfarenhet med att genomföra samhällsekonomiska analyser av infrastrukturprojekt och att beräkna de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för olika trafikslag. Syftet med projektet är att redovisa erfarenheter av detta och andra näraliggande projekt för en internationell publik.

Top page top