< Back to Projects
 
 
 
 

Beredning av ansökningar TRV-FUD 2017

Project Number: 494

Project Leader: Johanna Jussila Hammes

Start Date: 2017-03-13

End Date: 2017-12-31

Description:
På Trafikverkets uppmaning samordnar CTS sina medlemsparters ansökningar till Trafikverkets plan för utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg. Syftet är att få bättre ansökningar med medverkande från flera parter som samverkar. CTS-kansliet, KTH och VTI samordnar och håller i arbetet i ett antal beredningsgrupper. Syftet med projektet är att finansiera den tid som läggs ner i beredningsarbetet.

Top page top