< Back to Projects
 
 
 
 

Sammanställning av kunskapsläget kring effekter av tillgång till ICT-medierad resenärsinformation för kollektiva transporter

Project Number: 495

Project Leader: Tor Skoglund

Start Date: 2016-09-01

End Date: 2017-11-01

Description:
Hur påverkas det relativa värdet av styva tidtabeller av tillgången till ICT-medierade tjänster för resenärsinformation kopplat till kollektiva transporter?

Top page top