< Back to Projects
 
 
 
 

Monetär värdering av cyklingens hälsoeffekter

Project Number: 497

Project Leader:

Start Date: 2017-04-12

End Date: 2017-12-31

Description:
Syftet med detta projekt är att undersöka den stora skillnaden i värdering av cyklingens hälsoeffekter mellan Sverige och Norge. Arbetet ska vidare ligga till grund för ett framtida doktorandarbete kring monetär värdering av cyklingens hälsoeffekter.

Top page top