< Back to Projects
 
 
 
 

Skydd mot elektromagnetiska risker - Avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI) i samband med utvecklandet av autonoma fordon och de system de skall verka i.

Project Number: 499

Project Leader: Per Näsman

Start Date: 2017-05-16

End Date: 2017-12-31

Description:
Projektet avser att ta fram metoder för riskanalyser inom IEMI området och undersöka de nivåer på EMI de i systemet ingående komponenterna klarar av samt utröna hur man kan göra infrastruktursystemet mer resilient. Allt för att bygga upp ny kunskap inom området för autonoma fordon såväl vad avser riskanalyser som kontroll av de i systemet ingående komponenternas motståndskraft mot IEMI. Det stora beroendet av elektronik, för autonoma och för säkerhetskritiska funktioner, ställer bland annat nedanstående frågor om systemens robusthet mot elektromagnetiska störningar på sin spets. Hur ser framtiden ut för autonoma fordon? Vilka risker ser man och hur ska dessa hanteras? Risknivåer? Vilka konsekvenser kan man föreställa sig? Vilka behov finns för att göra systemen bättre och säkrare? Vilka resurser finns för att göra systemen bättre och säkrare? Vem är ansvarig för att göra systemet bättre och säkrare? Av särskilt intresse är graden av robusthet hos kommunikationssyst

Top page top