< Back to Projects
 
 
 
 

BullervÄrdering – fÄrdigstÄllande av vetenskapliga artiklar

Project Number: 501

Project Leader: Henrik Andersson

Start Date: 2017-06-01

End Date: 2017-12-31

Description:
Syftet med projektet är att färdigställa två vetenskapliga artiklar inom området bullervärdering.

Top page top