Projects

 
Project ID Project Leader Project Title
505 Mattias HaraldssonFärdigställande av artiklar
504 Albania NissanUtvärdering av effekten av införandet av parkeringsavgift i områdena Telefonplan, Hägerstensåsen och Midsommarkransen
503 Inge VierthShipping and the environment – research meets reality
502 Yusak SusiloWorkshop on new type of data for transport analysis and modelling
501 Henrik AnderssonBullervÄrdering – fÄrdigstÄllande av vetenskapliga artiklar
500 Henrik AnderssonWorkshop CBA
499 Per NäsmanSkydd mot elektromagnetiska risker - Avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI) i samband med utvecklandet av autonoma fordon och de system de skall verka i.
498 Andreas VigrenThe distance factor in competitive tendering of bus services
497 Monetär värdering av cyklingens hälsoeffekter
496 Behzad KordnejadFully Electrified Intermodal Freight Transport Systems
495 Tor SkoglundSammanställning av kunskapsläget kring effekter av tillgång till ICT-medierad resenärsinformation för kollektiva transporter
494 Johanna Jussila HammesBeredning av ansökningar TRV-FUD 2017
493 Roger PyddokeParking as a policy instrument - demand management by pricing
492 Fredrik KopschTillgänglighet: sätt att mäta, och påverkan på fastighetsmarknaden
491 Entreprenörers kostnadseffektivitet vid vägunderhållsprojekt
490 Jan-Eric NilssonInternationell redovisning av resultat från samkost mm
489 Inge VierthEx-post analysis of freight modal split
488 Erik JeneliusDynamiska trängselindex och adaptiva trängselavgifter
487 Erik JeneliusAdapt-it: Analysis and Development of Attractive Public Transport through Information Technology
486 Regulating transport - How to include risk in impact assessments
485 Svante BerglundHushållsprognoser och syntetisk befolkning som indata till Sampers
484 Mattias HaraldssonKonferens Thredbo
483 Disa ThuresonModellering av slingor inom sjötransporter
482 Johan NyströmHandledning avhandlingsarbete Ivan Ridderstedt
481 Niclas KrügerFinancing infrastructure: Are new options feasible?
480 Erik JeneliusADAPT-IT: Analysis and development of attractive public transport through information technology
479 Erik JeneliusDynamiska trängselindex och adaptiva trängselavgifter
478 Christer PerssonEndogena utbudseffekter inom långväga resande
477 Christer PerssonEffekter av yield management inom långväga resande
476 Joel FranklinProspects for electric vehicle chargers among multi-family housing cooperatives
475 Joel FranklinLabour market spillovers and urban spatial organisation
474 Anne BastianPeak car and stockholmers' travel trends
473 Finansiering avhandlingsarbete Ivan Ridderstedt
472 Erik JeneliusModellering av samband mellan trängsel i bytespunkter och i fordon
471 Inge VierthGuest researcher maritime economics - Kevin Cullinane
470 Roger PyddokeEn modell för optimering av busstaxor i mellanstora städer tillämpat på Uppsala
469 Vilken roll spelar de samlade effektbedömningarna för det nationella planförslaget?
468 Joakim AhlbergEn eftermiddag med resultat från flygforskningen - kunskap och debatt
467 Jens WestUtvärdering av trängselskatt i Göteborg
466 Andrew DalyVisiting researcher Andrew Daly
465 Sherzod YarmukhamedovDynamisk analys av sambandet mellan reinvesteringar och drift och underhåll av vägar
464 Niclas KrügerA revealed cost approach for estimating the value of reliability for freight transportation
463 Förstudie: Att mäta kvalitet vid upphandling av investeringar och underhåll på väg
462 Andreas VigrenBidding for public transport bus contracts
461 Finansiering avhandlingsarbete Magnus Landergren
460 Johan NyströmCTS Sommarmingel
459 Leonid EngelsonMeasures of travel time variability cost with properties
458 Ary Pezo SilvanoFinansiering del av avhandlingsarbete Ary Pezo Silvano
457 Maria BörjessonInnovative policies for sustainable urban transport (IP-suntan)
456 Megeresa AbateThe Economic Effects of Competition Policy in International Air Transport
455 Johanna Jussila HammesBeredning av ansökningar TRV-FUD 2016
454 Ida KristofferssonShopping destination choice complexity innational travel demand forecasting
453 Sherzod YarmukhamedovStokastisk frontanalys av kostnadseffektiviteten av vägens drift och underhåll
452 Mogens FosgerauGästforskare M Fosgerau
451 Ida KristofferssonEffects of increased peak hour congestion charge
450 Guest professor, maritime economics, Kevin Cullinane
449 Maria BörjessonCentrumledning 2016
448 Miljöeffekter av delningsekonomier inom personliga godstransporter?
447 Case SCA – using the precautionary costs approach to derive rail freight VTTV
446 Yusak SusiloUnderstanding the complexity of changes of travellers’ activity-travel choices and related transport CO2 emissions due to the variability of weather and climate conditions in Sweden
445 Andreas VigrenAnvändningen av samhällsekonomiskt beslutsunderlag hos regionala kollektivtrafikmyndigheter
444 Jan-Eric NilssonBetydelsen av konkurrens för kontraktkostnad
443 Samhällsekonomisk analys av regleringar
442 Yusak SusiloUnderstanding individual activity-travel behaviours based on a smartphone app’s travel diary data
441 Yusak SusiloExamining the relationships between individual’s travel patterns and in-home and out-of-home activities with their physical and mental health indicators
440 Yusak SusiloThe Influence of Non-Instrumental Variables on Individual Time-Scale Responses to the Introduction of a New Public Transport Option
439 Yusak SusiloThe impacts of the interactions between non-instrumental factors and time-space constraints to individual’s day-to-day discretionary activities behaviour
438 Ida KristofferssonUtbildning om trafikprognoser
437 Roger PyddokeHur trångt är det egentligen på spåret?
436 Jonas EliassonTunnelbaneidéer
435 Jonas EliassonSamhällsekonomisk metodik för kollektivtrafik
434 Jan-Eric NilssonProduktivitetsanalys av anläggningsprojekt – en metod- och pilotstudie
433 Gunilla BjörklundBetydelsen av emotioner och kognitiv förmåga vid beslutsfattande
432 Förstudie: empirisk analys av gynnsamt urval i fordonsförsäkringsbranschen
431 Sherzod YarmukhamedovFörstudie: empirisk analys av gynnsamt urval i fordonsförsäkringsbranschen
430 Andreas VigrenPrice effects of increased competition on passenger railway services
429 Andreas VigrenDay - day learning busmezzo
428 Yusak SusiloUnderstanding the spatio-temporal variability and
427 Roger PyddokeThe influence of public transport on car use in mid-sized Swedish towns
426 Andrew DalyGuest professor Andrew Daly
425 Andreas VigrenCTS lunch seminar series autumn 2015
424 Megeresa AbateLong term effects of european airline market reform: an empirical welfare analysis
423 Maria BörjessonMetro vs bus in transport modeling
422 Workshop regionalekonomi
421 Jonas EliassonSocially efficient railway capacity allocation
420 Oded CatsEstimating passenger waiting times
419 Daniel JonssonMetro vs bus in transport modeling
418 Jonas EliassonDifferentiation in public transport fares: a survey
417 CTS mini course: academic presentations
416 Guest professor maritime economics - Kevin Cullinane
415 Andrew SmithGuest resaercher affiliation - Andrew Smith, ITS, Leeds
414 Beredningar av ansökningar TrV FUD 2015
413 Johanna Jussila HammesCo-financing by municipalities
412 CTS Centrumledning 2015
411 Viktoria LissArbetslösas reservationslöner med avseende på restider
410 Maelle ZimmermanA mixed logit dynamic programming activity based model of travel demand
409 Anders KarlströmBetween day dependencies in an activity based travel demand model
408 Joakim AhlbergFinns Energieffektivisering på järnvägen med längre och tyngre tåg?
407 Jan-Eric NilssonThe First Nordic Meeting in Transport Economics
406 Jan-Eric NilssonThe marginal costs of road reinvestment
405 Jan-Erik SwärdhThe marginal costs of road maintenance
404 Gunnar IsacssonThe marginal costs of road accidents
403 Jan-Eric NilssonThe marginal costs of railway reinvestment
402 Muriel Beser HugossonEnkätbaserad analys av förekomst och påverkan av företagspolicies för val av tjänstebil/förmånsbil
401 Karl KottenhoffAttraktiv utformning av BRT-fordon och hållplatser utifrån resenärsperspektiv - förstudie
400 Xiaoliang MaEvaluation of the safety and environmental impacts of a cooperative ITS system by micro-simulation
399 Maria BörjessonBRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt
398 Henrik AnderssonPushing the research frontier of preference elicitation – applications in the areas of noise and air pollution
395 Inge VierthThe effect of deregulation in rail freight markets: exploratory evidence from sweden
394 Svante MandellStrategisk interaktion mellan kommuners parkeringspolitik
393 Andreas VigrenTracking railway ticket prices
392 Oded CatsEvaluation of bus service measures
391 Gunilla BjörklundVärdering av cykling - omarbetning av två working papers inför veteskaplig publicering
390 Sofia Grahn-VoorneveldParkeringspolicy jämfört med vägavgiftspolicy: ekonomiska och politiska aspekter
389 Maria BörjessonTrängselavgifter I Göteborg. Effekter och modellvalidering
388 Utvärdering av metoder och modeller för norska vegvesendet tillsammans med TÖI
387 Leonid EngelsonSensitivity analysis of multiclass user equilibria
386 Helena Braun-ThörnGODSINFRASTRUKTURÅTGÄRDER FÖR NORDENS VÄLFÄRD – Det breda samhällsekonomiska tänket
385 Gunnar FlötterödWorkshop on the alignment of ongoing and coming R&D activities with MATSim
384 Megeresa AbateJoint econometric models of freight transport chain and shipment size choice
383 Ida KristofferssonRevision of paper “Estimating preferred departure times of road users in a large urban network”
382 Mats AnderssonWider economic benefits
381 Olov LindfeldtTVEM - Fallstudie Ostkustbanan med anpassning till samhällsekonomisk kalkylmetodik
380 Gunilla BjörklundOlyckor i plankorsningar
379 Andreas AllströmTrial and comparing smartphone based travel data collection with paper-and-pencil method
378 Karin Brundell-FreijKollektivtrafikresenärernas kortinnehav i verkligheten och i SamPers.
377 Andreas Allström Mobilnätsdata som indata till prognosmodeller
376 Inge VierthVttv baserad pÅ sp-studier frÅn norge och nederlÄnderna
375 Gunilla BjörklundVärdering av komfort och trängsel i kollektivtrafiken
374 Niclas KrügerFörseningsriskmått för godstransporter
373 Helena Braun-ThörnBeredning av ansökningar TRV FUD 2014
372 Daniel JonssonTidsgeografi och Jämställdhet
371 Megeresa AbateKonferensdeltagande
370 Qian WangNätverksutläggning för cykel
369 Yusak SusiloInvestigating the impacts of physically active travel, in-home and out-of-home activities to individual's health conditions
368 Anders KarlströmPhD project: Forecasting for policy evaluation targeted on the car fleet
367 Xiaoliang MaModeling of cyclist-vehicle interaction at conflict areas and applications in safety analysis
366 Yusak SusiloThe variability of individual day-to-day activity-travel patterns using sequence alignment methods and their daily activity spaces
365 Yusak SusiloDeveloping a joint model of work and non-work related activity-travel time use under different weather conditions
364 Helena Braun-ThörnParkeringspolitikens effekter på transportsystem och byggande (TRV FUD 36, 2013)
363 Yusak SusiloInvestigating the patterns of individuals' learning process towards an opening of new transport alternative
362 Johanna Jussila HammesBusiness cycle and political determinants of investment in transport infrastructure in sweden
361 Disa ThuresonCba-osÄkerhet
360 Helena Braun-ThörnEn ny generation personprognosmodeller - omskattning av Sampers och förslag till utveckling av Trafikverkets persontransportmodeller
359 Inge VierthEffects of more stringent sulfur requirements
358 Mogens FosgerauGästprofessor Mogens Fosgerau
357 Helena Braun-ThörnEn jämförelse av kostnadskalkyler i nationella planer
356 Helena Braun-ThörnEn ny generation personprognosmodeller - omskattning av Sampers och förslag till utveckling av Trafikverkets persontransportmodeller
355 Gunilla BjörklundEn jÄmfÖrelse mellan sjÄlvrapporterat kÖrbeteende och observerat beteende i kÖrsimulator
354 Roger PyddokeRegional train supply - welfare and competition
353 Disa ThuresonTheoretical note on the elasticity of marginal utility of consumption
352 Andreas VigrenCost drivers in publiv transportation
351 Sofia Grahn-VoorneveldHur ska teknisk utveckling stimuleras i upphandling av stora kostsamma projekt?
350 Niclas KrügerStock market reactions to delays in the transport system
349 Joel FranklinEnergy-efficient vehicle incentives in sweden with international comparisons on attitudes and uptake
348 Mathias NielsenAnalys av systemkostnader för ett eventuellt svenskt km-skattesystem för tunga lastbilar
347 Daniel JonssonEnergieffektivisering, transportpolitik och regionförstoring
346 Maria BörjessonUtvÄrdering av trÄngselskatten i gÖteborg 346
345 Maria BörjessonKurs för Trafikverket om tidsvärden (TIPS) 345
344 Qian WangHow do demand and properties of the public transportation system affect crime? 344
343 Muriel Beser HugossonUtvÄrdering av riktade styrmedel mot bilparkens sammansÄttning, sÅsom bonus/malus 343
342 Jan-Erik SwärdhBenefit estimations of noise – preference parameters and transfer errors 342
341 Jan-Eric NilssonSubsidising production or consumption of public transport 341
340 Megeresa AbateThe Effect of Fuel Prices on Trucking Industry’s Network Characteristics 340
339 Svante MandellStrategic policy interaction between KM-charges and fuel taxes for trucks 339
338 Jonas EliassonUtredningsledare trängselskatt Östra Hisingen 338
337 Sherzod YarmukhamedovEmpirisk analys av konsekvenserna av att kÖra ofÖrsÄkrad 337
336 Inge VierthValue of freight transportation time variability- the continuation 336
335 Anders KarlströmWorkshop on Crime and Safety in Transit Environments 335
334 Anders KarlströmOn the temporal structure of data when assessing transport policy measures in before-and-after studies
333 Karl KottenhoffModels for understanding drivers’ influence on passengers’ ride comfort
332 Yusak SusiloApplication writing 332
331 Joel FranklinToll Cordons’ Effects on Households and Individuals: Adaptations, Attitudes, and Transferability
330 Helena Braun-ThörnBeredning av ansökningar TRV-FUD 2013
329 Leonid EngelsonEndogenous scheduling preferences and travel time reliability
328 Yusak SusiloUnderstanding the importance and relativity of passenger travel
327 Maria BörjessonThe value of time of car drivers’ route choice
326 Jonas EliassonThe social value of comuting time savings
325 Maria BörjessonPeak car in sweden?
324 Jan-Eric NilssonBus data analysis; pre study 324
323 Gunilla BjörklundSambandet mellan tolkning av andra trafikanters beteende och irritation i trafiken 323
322 Jonas EliassonInfrastructure and growth – literature review 322
321 Jonas EliassonBeställarstöd Trafikförvaltningen (fd SL) Samhällsekonomi tunnelbana till Nacka 321
320 Joel FranklinThe Congestion Pricing Exemption : Effects on car choise and usage 320
319 Jonas EliassonGreen Urban Transport in China 319
318 Anna MellinTRV FUD 26 Hantering av internationella godstransporter i samhällsekonomiska kalkyler 318
317 Inge VierthTRV FUD 28 +32 Framtagning av valideringsverktyg och ITS-baserad valideringsdata till godsmodeller 317
316 Christer AnderstigTrv fud 24+30: indata samgods: pwc-matriser – ny metod och uppdaterade basÅrsmatriser – samt varuvÄrdesmodellen 316
315 Helena Braun-ThörnReferensgrupp IHOP (TRV-fud 38b) 315
314 Leonid EngelsonTrv fud 38: ihop: sampers med dynamisk vÄgnÄtsutlÄggning fÖr storstad 314
313 Inge VierthTrv fud 31: stokastisk logistikmodul 313
312 Inge VierthTrv fud 29: vÄrdering av fÖrbÄttringar i godstransporters tillfÖrlitlighet 312
311 Anders KarlströmPh.d. thesis project: estimation of destination choice models 311
310 Anders KarlströmUtvecklad fel- och fÖrseningsmodell 310
309 Oded CatsEvaluating the impacts of on-street parking scheme 309
308 Oded CatsDeveloping methods for real-time predictions of transit performence
307 Yusak SusiloThe exploration of individual day-to-day variability of activity-travel choices 307
306 Anders KarlströmCar ownership model 306
305 Roger PyddokeCar use and car ownership iv
304 Jan-Erik SwärdhIngår hälsoeffekter i betalningsviljan för bullerreduceringar?
303 Gunnar LindbergTrv fud 2: vÄrdering av morbiditet – pÅ fotgÄngarolyckor
302 Maria BörjessonSamhÄllsekonomiska prioriterings-kriterier vid tÅglÄgestilldelning
301 Helena Braun-ThörnInternational comparison of project appraisal
300 Jonas EliassonStef proost guest professor
298 Björn CarlénSafety Valves in Tradable Permit Systems – Always a Good Idea?
297 Johanna Jussila HammesSpatial aspects in the political economics of the choice of transport infrastructure projects in sweden
296 Sofia Grahn-VoorneveldRevision of The Effects of Decentralized Capacity Decisions for Congested Roads
295 Jonas EliassonOptimism Bias in Project Appraisal
294 X LiuQuantitative Analysis of Freight Transport Policy
293 Joel FranklinLarge Organizations as Drivers of Travel Demand
292 Jonas EliassonCentrumledning 2013
291 Yusak SusiloThe exploration of weather impacts to individual daily travel mode choice 291
290 Anders KarlströmDynamisk resefterfrÅgemodell och integration med bostads- och arbetsmarknad
289 Helena Braun-ThörnhEART Conference and Summer School 2013
288 Per KågesonEPSD-Projekt: hållbar sjöfart
287 Per KågesonIs Peak Car coming to Sweden
286 Joakim AhlbergOptimal kollektivtrafik via kundvalsmodellen eller via upphandling
285 Gunnar FlötterödPreparation of a Multi-agent Transport Simulation for Stockholm
284 Anders KarlströmEstimation of Dynamic Discrete Models and the Interface between ABM and DTA
283 Jonas EliassonADAPT Vinnova
282 Carl HamiltonInteraction between Parking and Climate Policy
281 Maria BörjessonVetenskapligt stöd för utvärdering av trängselskatter i Göteborg
280 Bertil HylénHigh Speed (HS) Rail Connected
279 Svante MandellTEK:s medverkan i LG
278 Jonas EliassonValuation of business travel time – uk dft scoping study
276 Pia SundberghEnergianvändning av andra åtgärder
275 Anders KarlströmDynamic model of car ownership, usage, and fuel type
274 Sofia Grahn-VoorneveldVilken inverkan har valet av avgiftssystem på kapacitet och kvalitet i ett transportsystem?
273 Sofia Grahn-VoorneveldTullar och tillväxt i förorter
272 Gunilla BjörklundFärdmedelsval och betalningsvilja på cykelvägar
271 Roger PyddokeCar use and car ownership 3
270 Niclas KrügerRail network topology and delay distribution
269 Niclas KrügerSocial discount rate under uncertainty
268 Inge VierthImpacts of environmentally differentiated truck charges in Germany
267 Inge VierthStochastic PC matrices in Samgods
266 Jan-Eric NilssonKostnader för jvg-underhåll - konkurrensutsättning
265 Gunnar IsacssonPopulation density, driving distances and greenhouse gas emissions
264 Yusak SusiloAnalysing the structural changes of the travellers activity-travel patterns
263 Disa ThuresonSkadekostnaderna av växthusgaser
262 Sherzod YarmukhamedovMoral hazard i försäkringsbranschen
261 Inge VierthChapter on Freight transport modeling
260 Per KågesonBiofuel cars
259 Maria BörjessonRegionala trafikanalyser
258 Helena Braun-ThörnRiksrevisionen slutgranskning infrastrukturstrategin
257 Maria BörjessonStöd till utveckling av nationell resvaneundersökning
256 Oded CatsFree public transport in Tallinn
255 Erik JeneliusTrängselindex för uppräkning av trängselskatt
254 Joel FranklinModeling political support
253 Anders KarlströmJoint estimation of GPS errors…
252 Johan NyströmNationell konferens i transportforskning
251 Johanna Jussila HammesThe political economy of infrastructure planning in Sweden
250 Anders KarlströmThe causal effect of transport infrastructure on productivity
249 Maria BörjessonWider economic benefits in transport CBA
248 Jonas EliassonÅtgärdsplanering 2012
247 Yusak SusiloThe investigation of people"s locational choices through time and space
246 Masoud Fadaei OshyaniAccessibility in an activity based modelling framework
245 Leonid EngelsonIntegration of travel demand model with dynamic traffic assignment
244 Joel FranklinPublic transport information for dynamic travelers
243 Joel FranklinAn economic perspective on bus operating policies
242 Anders KarlströmPlace syntax - attraction accessibility
241 Jan-Erik SwärdhRestider och bullervärdering
240 Leonid EngelsonValue of timing of travel time information
239 Gunilla BjörklundVÄrdering och prognosmodeller av cykling
238 Jonas WestinArbetsmarknadseffekter av trÄngselavgifter
237 Per KågesonGasformiga eller flytande drivmedel inom sjÖfarten – fÖrstudie
236 Niclas KrügerSpatial, Temporal and Size Distribution of Passenger Train
235 Jan-Eric NilssonCongestion and scarcity in scheduled transport modes
234 Anders KarlströmDecomposing the gender gap in car use for the journey to work
233 Shiva HabibiForecasting car demand by segment
232 Gerard de JongGuest researcher prof gerard de jong 2012
231 Tom PetersenKunskapsÖversikt med fokus pÅ sociala och ekonomiska konsekvenser av tillÄmpning av ny teknik vid en miljÖ- och klimatmotiverad omstÄllning av transportsystemet
230 Tom PetersenKunskapsÖversikt med fokus pÅ ekonomiska styrmedel inriktade pÅ den individuella vÄgtrafiken med motorfordon
229 Dirk van AmelsfortNyckeltal fÖr vÄgavgiftssystem
228 Carl HamiltonProcess fÖr planering, design och implementering av urbana vÄgavgiftssystem
227 Fredrik BrandtOmvÄrldsutveckling och transportpolitisk effektivitet
226 Anders KarlströmAppraisal – handbook of choice modelling
225 Emma FrejingerSampling of alternatives and the infinite logit model
224 Svante BerglundJÄmfÖrelse av modeller fÖr nÄtverksutlÄggning av lÅngvÄga resor
223 Sofia Grahn-VoorneveldRevidering av sharing costs in swedish road ownership associations i enlighet med refereerapporter
222 Jonas EliassonFÖrÄndringar av projektfinansiÄrer
221 Gunnar LindbergHelath risk valuation and global warming
220 Lena WiewegMetod fÖr berÄkning av turtÄthetsfÖrÄndringar fÖr kollektivtrafik i samband med ”elasticitetskalkyler”
219 Inge Vierth validering av samgodsmodellen
217 Lena WiewegTidtabellernas betydelse fÖr samhÄllsekonomisk lÖnsamhet
216 Mattias HaraldssonVetenskapligt utvecklings- och implementeringsstÖd i trafikverkets asek-uppdrag
215 Mattias Lundberg cts temadagar 2011 och 2012
214 Per KågesonVar fÅr biogasen stÖrst klimatnytta?
213 Lina JonssonCts swopec
212 Gunnar LindbergCts internat 2011
211 Jonas EliassonUtbildning i samhÄllsekonomisk analys av kollektivtrafik
210 Jonas EliassonCentrumledning 2012
209 Emma FrejingerUtvÄrdering av bilinnehavsmodellen
208 Lars-Göran MattssonExtreme values, invariance and choice probabilities
207 Emma FrejingerModeling correlation in a sequential link choice model
206 Inge VierthErfarenheter av internationellt godsmodellarbete
205 Emma FrejingerDynamic route choice modeling using gps data collected in a congested network
204 Per KågesonKlimateffekten av laddhybrider
203 Maria Börjesson more efficient vehicle concepts: technical possibilities and policy measures for implementation
202 Yusak SusiloUnderstanding the impacts of perceptions, preferences and health conditions in children travel mode choice
201 Maria Börjesson“spÅrfaktorn: fÖre- och eftermÄtning spÅrvÄg city”
200 Anders KarlströmUsing sparse gps data for route choice estimation
199 Roger PyddokeDeltagande i thredbokonferensen 2011
198 Jonas EliassonEcoenvi: when are economic instruments environmentally effective?
197 Jan-Eric NilssonRegulation and costs in the railway sector
196 Mattias LundbergVetenskapligt stÖd i trafikverkets kapacitetsutredning
195 Maria Börjesson“wider economic benefits” in transport cba
194 Mattias LundbergMetod fÖr att rÄkna nytta av bÄttre kapacitet fÖr gods pÅ jÄrnvÄg
193 Mogens FosgerauGuest researcher mogens fosgerau
192 Lina JonssonBildande av konsortium fÖr bullerforskning
191 Leonid EngelsonDirekt: modelling the effect of transit supply and price structure on mode choice and transit route choice 191
190 Anders KarlströmModelling economic acticities: integrating labour and transport market in an overlapping generation model
189 Per KågesonMed klimatet i tankarna
188 Maria BörjessonCongestion charges norra lÄnken
187 Jonas EliassonCentrumledning 2011
186 Maria BörjessonWelfare effects of stockholm congestion charges using dynamic network assignment
185 Johan NyströmEn eftermiddag med drift och underhÅllsfrÅgor – kunskap och debatt
184 Olov LindfeldtDesign of single track high-speed lines for reliable operation
183 Gunnar IsacssonArbetspendling i storstadsomrÅdena - regeringsuppdrag
182 Mattias LundbergCost overruns in transport projects
181 Joel FranklinTolling and toll examptions for climate change goals
180 Joel FranklinExpert panel on travel time reliability for the german transport ministry
179 Sara ArvidssonHur riskfyllda är riskfyllda förare?
178 Inge VierthSpatial, temporal and size distribution of freight time deviations
177 Per KågesonPrinciples for the mitigation of greenhouse gases from international shipping
176 Inge VierthCts strategi fÖr gods- och sjÖfartsforskning
175 Björn CarlénVÄrdering av koldioxidutslÄpp i sverige
174 Bertil HylénEuropeiska stationer fÖr hÖg-hastighetsbanor
173 Gerard de JongGuest researcher dr gerhard de jong
172 Per Olov LindbergP-o lindberg: presentation vid vetenskapliga konferenser
171 Maria BörjessonAnordnande av vetenskaplig konferens 2011 – kuhmo-nectar conference and summer school on transportation economics: annual conference of itea
170 Svante MandellAnordnande av vetenskaplig konferens 2011 – kuhmo-nectar conference and summer school on transportation economics: annual conference of itea
169 Emma FrejingerCognitive cost of real time traffic information search in route choice
168 Maria BörjessonAnordnande av vetenskaplig konferens 2011 – kuhmo-nectar conference and summer school on transportation economics: annual conference of itea
167 Mattias LundbergMedfinansierings påverkan på planeringssystemet (167)
166 Johanna Jussila HammesAnalysis of biofuels mandates and the choice of policy instruments (166)
165 Jan-Eric NilssonCBA Workshop (165)
164 Mattias LundbergExpertgrupp Trafikverkets avgiftsprojekt (164)
163 Mattias LundbergMedfinansiering ur ett transportekonomiskt perspektiv (163)
162 Marcus SundbergInteraktionen mellan arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och transportsystem (162)
161 Mogens FosgerauGÄstforskare mogens fosgerau
160 Anders KarlströmEkonomiskt experiment för värdering av osäkerhet (160)
159 Carl HamiltonSystem för vägavgifter i utvecklingsländer (159)
158 Jan-Erik SwärdhEkonometrisk analys av upphandlingsdata (158)
157 Jan-Eric NilssonUpphandlad järnvägstrafik (157)
156 Johan NyströmStrategisk prissättning av infrastruktur (156)
155 Jan-Eric NilssonAsymmetrisk information i försäkringsbranchen (155)
154 Sofia Grahn-VoorneveldStabila internationella avtal för att reducera utsläpp av klimatgaser (154)
153 Mogens FosgerauMogens fosgerau gÄstforskare
152 Muriel Beser HugossonIntroduction of clean cars (152)
151 Anna MellinExploring and fostering international collaboration in the waterborne transport sector (151)
150 Mattias LundbergStöd i arbete med handlingsplan effektiv trafik (150)
149 Mattias LundbergRegional medfinansiering med lokala vägavgifter - ett incitamentsperspektiv (149)
148 Emma FrejingerEstimation of a dynamic route choice model (148)
147 Jonas EliassonExpertgrupp ASEK (147)
146 Jan-Erik Swärdh Empiriska analyser av individspecifik preferenssäkerhet (146)
145 Leonid EngelsonSurprice: Silverpolis-Modelling impacts of road user charging with mesoscopic models: comparative study (145)
144 Jonas EliassonSurprice: Explanatory factors of acceptability (144)
143 Maria BörjessonSurprice: Equity and intraindividual variation (143)
142 Gunnar LindbergSurprice: Comprehensive road user charges (142)
141 Joel FranklinSurprice: Political coordination and acceptability of road user charges (141)
140 Anders KarlströmSurprice: Trip timing and scheduling preferences (140)
139 Per KågesonDieselization-The Swedish experience (139)
138 Maria BörjessonValidation of elasticities high-speed rail (138)
137 Marcus SundbergExploring the indirect inference estimator (137)
136 Gunilla BjörklundSambandet mellan bilförares upplevda körskicklighet och självrapporterade körbeteende (136)
135 Niclas Krüger The flexi-fuel car: consumer value of fuel choice flexibility (135)
134 Gunnar IsacssonBehavioral welfare economics (134)
133 Mattias Lundbergkvalitet och brister i trafikprognoser (133)
132 Mattias LundbergAre CBA results robust? (132)
131 Carl Hamilton Regulating Road User Charging (Tillägg 44 och 112) (131)
130 Lars-Göran MattssonSupervising Licentiate thesis: Aspects of static multi-class equilibria under congestion pricing (130)
129 Lars-Göran MattssonSupervision of Ph.D. thesis: Railway operation analysis (129)
128 Lars-Göran Mattsson Supervision of licentiate thesis: A time perspective on gendered travel differences (128)
127 Karin Brundell-FreijFortsatt koordinering av fokusomrÅden
126 Björn CarlénAn optimal environmental control when abatement costs are uncertain (126)
125 Per KågesonVad skulle likabehandling av transportslagen innebära för kustsjöfarten? (125)
124 Per KågesonThe climate effect of high speed rail - a sensitivy analysis (124)
123 Jan-Eric NilssonUpphandlade väg- och järnvägsinvesteringar
122 Staffan AlgersDynamic car ownership model - a feasibility study
121 Andreas StephanErsa summer school
120 Per KågesonPer kÅgeson – uppstart av gemensamma projekt
119 Jonas EliassonCentrumledning 2010
118 Maria BörjessonDrivers of changes in travel patterns - Extension
117 Maria BörjessonThe value of time and external benefits in bicycle cost-benefit analysis
116 Maria BörjessonEnhanced analysis of the Swedish Value of Time Study 2007
115 Jonas EliassonSamhällsekonomiska kalkyler i planeringsprocessen - Användning och utvecklingsbehov
114 Anders KarlströmNästa generation efterfrågemodeller för persontransporter - En aktivitetsbaserad modellansats
113 Jonas EliassonFrequently asked questions about congestion charging
112 Carl HamiltonMarknaden för vägavgiftssystem
111 Svante MandellWillingness to pay for sustainable attributes - presentation at WRSA
110 Johanna Jussila HammesBiofuels production versus forestry in the presence of lobbies and technological change
109 Anders KarlströmRoute choice modelling with random link costs
108 Anna MellinCO2 differentiated port dues
107 Tatsiana AneichykEfficient estimation of origin-destination (OD) flows
106 Mahmood RahmaniMulti-source traffic data fusion for monitoring, evaluation, and control
105 Maria BörjessonOptimala tidtabeller i samhällsekonomiska kalkyler
104 Roger PyddokeReglerarrollen järnväg
103 Daniel JonssonFörutsättningarnas betydelse för den relativa samhällsekonomiska lönsamheten av investeringar
102 Daniel JonssonKollektivtrafikens långsiktiga samhällsnytta - Fallstudie Stockholms tunnelbana
101 Andreas StephanAccessibility, new firm location and productivity
100 Joel FranklinTravel time variability, subject to a random bottleneck.
99 Anders KarlströmDeveloping new MEV models (99)
98 Johanna Jussila HammesThe political economy of biofuels (98)
97 Joakim AhlbergAuktionering av CO2 utsläppsrätter (97)
96 Jonas EliassonCongestion charges in Göteborg (96)
95 Nicklas LordFreight tranport modelling (95)
94 Mats AnderssonÄr ekonomiska styrmedel samhällsekonomiskt effektiva? (94)
93 Joel FranklinCausal links in congestion charging's equity effects (2nd version) (93)
92 Lena NerhagenTransportsektorns externa hälsokostnader (92)
91 Svante MandellGlobal warming policy papers - revision (91)
90 Roger PyddokeFörutsättningar för kommersiell trafik (90)
89 Muriel Beser HugossonEn tolkning av den senaste tidsvärdesstudiens implikationer för rikstrafikens upphandlingar (89)
88 Muriel Beser HugossonEnklare modell för rikstrafikens analysbehov (88)
87 Roger PyddokeUnderlag för elasticitetsberäkningar vid rikstrafiken (87(
86 Leonid EngelsonADDYS - Theoretical justification for additive and quasi additive travel costs in road networks with uncertain travel time (86)
84 Jan-Erik SwärdhCommuting time changes over time (84)
83 Joel FranklinCausal links in congestion charging's equity effects (83)
82 Björn HårsmanRevealed preferencies of congestion charging acceptability (82)
81 Dirk van AmelsfortHow can the Stockholm congestion charging perform closer to optimal when specific design constraints are relaxed (81)
80 Maria BörjessonAre the experiences from the Stockholm congestion charges transferable? (80)
79 Dirk van AmelsfortModelling congesting charging in Stockholm (79)
78 Jonas EliassonExperiences from the Stockholm congestion charges 2006-2009 (78)
77 Sara ArvidssonAsymmetric information and vehicle insurance (77)
76 Jonas EliassonCongestion charges in gÖteborg
75 Johanna Jussila HammesBiofuels production versus forestry (75)
74 Anna MellinFerry communting (74)
72 Karin Brundell-FreijKoordinering av fokusomrÅden
71 Jan-Eric NilssonHighspeed railway and climate (71)
70 Lina JonssonAccident externality and vehicle size (70)
69 Svante MandellInternational Civil Aviation Emissions Trading (69)
68 Inge VierthRAILTRAM - improving rail freight transport modelling (68)
67 Staffan AlgersFurther development of the Swedish vehicle fleet model (67)
66 Anders KarlströmThe interaction of housing, labour markets and transportation – towards an estimable dynamic, overlapping generation, search equilibrium model (66)
65 Roger PyddokeCar ownership and car use (65)
64 Staffan AlgersEnhanced analysis of the Swedish Value of Time Study 2007 (64)
63 Kandice Kreamer FultsDrivers of Changes in Travel Patterns- Stockholm 1986 to 2004 (63)
62 Christer PerssonThe potential for substition between train and air travel (62)
61 Staffan AlgersTesting the vehicle register to support modelling (61)
60 Henrik AnderssonEvaluation of disturbance from noise
59 Henrik AnderssonPricing of rail and road noise
58 Joakim AhlbergRevenues in Discrete Multi-Unit, Common Value Auctions: A Study of Three Sealed-Bid Mechanisms (58)
57 Jan-Erik SwärdhEmprical Studies of Commuting and the Value of Time (57)
56 Svante MandellEmission permits trading and innovation incentives (56)
54 Marcus SundbergRegional economy and transports (54)
53 Tom PetersenAccessibility and productivity from a micro perspective - continued (53)
52 Lars-Göran MattssonVulnerability analyses of road networks (52)
51 Jonas EliassonCost-benefit analyses in the National Transport Investment Plan (51)
50 Maria BörjessonOn the use of “average delay” as a measure of train reliability (50)
49 Lars-Göran MattssonAssessment of long term effects of economic policy instruments on the transport system (49)
48 Joel FranklinEquity and Travel choice (48)
47 Jonas EliassonThe value of time of car drivers choosing route: evidence from the Stockholm congestion charging trial (47)
46 R SmithAndrew smith gÄstforskare
45 Tom PetersenRegional fÖrdelning a Öresundsbrons produktivitetseffekter
44 Jonas EliassonRegulation of the market for road user charging (44)
43 Anders KarlströmA neuroscientific approach to stated preference - an fMRI study of hypothetical bias (43)
42 Emma FrejingerEstimation of dynamic route choice models
41 Emma FrejingerRoute choice modeling - in practice (41)
40 Joel FranklinFluctuations in Travel Time Reliability (40)
39 Emma FrejingerFinalization of various route choice modeling projects (39)
38 Anders KarlströmA database for the Öresund region (38)
37 Andreas StephanStöd till infratrain 2009
36 Jonas EliassonEttÅrsavstÄmning med parterna
35 Jonas EliassonStÖd till genomfÖrandet av “the 50th congress of the european regional science association 2010
34 Jan-Eric NilssonUpphandling av kollektivtrafik - förstudie (34)
33 Svante MandellClimate policies towards the car fleet (33)
32 Svante MandellExperimentlab
31 Jan-Eric NilssonCBA seminarium
30 Chris NashForskarutbyte
29 Henrik AnderssonForskarutbyte
28 Jan-Eric NilssonFiscal Federalism (28)
27 Jan-Eric NilssonPay As You Speed (27)
26 Lars-Göran MattssonAlternative methods for estimating time values for cost benefit analysis in the transport sector (26)
25 Anders KarlströmEquity and adaptation aspects on the Stockholm charges (25)
24 Jonas EliassonCongestion pricing effects with labour market distortions (24)
23 Gunnar LindbergCentruminternat
22 Gunnar LindbergA genderperspective in transportation research (22)
21 Joel FranklinDistribution effects of RP and intra-personal variation (21)
20 Jonas EliassonMogens Fosgerau gästforskare
19 Fredrik HansenChallenges to the CBA approach (19)
18 Roger PyddokeHighspeedrail - miniconference (18)
17 Inge VierthFreight model development (prestudy) (17)
16 Jonas EliassonMarknaden för system för vägavgiftsuttag
15 Anders KarlströmMesoscopic traffic assignment and route choice modelling (15)
14 Henrik AnderssonValiditetstester av betalningsviljemätningar (14)
13 Henrik AnderssonRiskperception (13)
12 Svante MandellThe EU's climate and transport policy (12)
11 Lina JonssonAttitudes to congestion charges (11)
10 Sofia Grahn-VoorneveldStabilitet i internationellt samarbete för att reducera utsläpp av klimatgaser inom transportsektorn
9 Göran FribergCTS and Climate Policy (9)
8 Jonas EliassonCost-benefit analyses in the National Transport Investment Plan (8)
7 Jan-Erik SwärdhHypothetical bias in studies of the value of time (7)
6 Tom PetersenAccessibility and productivity from a micro perspective (6)
5 Svante MandellAnsökan het kvalificering
4 Joakim AhlbergAuktioner - teori och experiment (4)
3 Jan-Erik SwärdhThe importance of income growth for the value of time (3)
2 Jonas EliassonKunskapsspridning
1 Jonas EliassonCentrumledning
0 Per KågesonStyrmedel för energieffektivare fordon
Till sidans topp