Finansiering av infrastruktur

Time: Tue 2018-05-22 11.30 - 12.30

Lecturer: Matts Andersson (WSP), Lina Jonsson (WSP) och Johan Ericson (WSP)

Location: Teknikringen 10, Stockholm, Room: Nash/Wardrop

Välkommen till CTS Lunch Seminar Series

 

WSP och Lunds Tekniska Högskola har sedan 2015 bedrivit ett forskningsprojekt om finansiering av infrastruktur. Trafikverkets övergripande syfte har varit att ge ett gediget forskningsstöd till de förhandlingar, SOU:er och kommittéer som pågår samt till arbetet med den nationella planen. Projektet slutredovisades november 2017, nu pågår arbetet med de vetenskapliga artiklarna.

Arbetet har varit uppdelat i 4 workpackages. Wp 1 (markvärdeseffekter av höghastighetståg) presenteras på CTS lunchseminarium 16/5. På detta lunchseminarium presenterar vi de tre övriga wp:na:

  • Finansiering av stora infrastrukturinvesteringar – huruvida andra finansieringsformer än lån och anslag kan ta en stor del av finansieringsbördan för höghastighetsbanor och annan infrastruktur, strukturella problemen med dagens finansieringssystem mm.
  • Förhandling om medfinansiering – en teoretisk analys av varför det gick som det gick med Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen.
  • Attityder till infrastrukturfinansiering – vilka finansieringsformer har högst acceptans, är det bara egenintresset som styr mm.

Rapporterna från projektet, inklusive executive summary, finns på: www.wsp.com/sv-SE/foretaget/se/rapporter .

Filmerna från projektets slutseminarium finns på www.youtube.com/channel/UCsQr5JBCaqz95vYwRbJn1jw

Seminariet hålls på svenska.

Vänligen bekräfta din närvaro genom att skicka mejl till cts-info@kth.se. För att få lunch ingå, vänligen bekräfta senast den 18 maj.
Lunch serveras från kl.11:20.
 
För mer information, kontakta:
Marta Marko Tisch
administrativ samordnare
marta.marko.tisch@abe.kth.se

Page responsible:martamt@kth.se
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: May 02, 2018