Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Centrum för transportstudier (CTS)

CTS är ett nätverk för forskare inom områdena cost-benefit-analyser, hållbara transporter, transportmodeller, simulering, finansiering, organisation, samspel mellan transportsystem och regional ekonomi samt resenärers beteende och värderingar. Nätverket hålls ihop av KTH i samarbete med forskningsinstitutet VTI, myndigheterna Trafikanalys och Transportstyrelsen samt konsultföretagen WSP Analys & Strategi och Sweco.


CTS startades 2007 som ett forskningscentrum och tioårigt projekt, finansierat av Vinnova, Trafikverket och centrets partner. Från och med 2018 är CTS ett forskarnätverk där forskare och utredare inom transportstudieområdet kan söka projekt tillsammans. CTS publicerar forskningsrapporter och arrangerar regelbundet seminarier.